U bent hier

Opvangmogelijkheden

Drie kinderen op een glijbaan

Kids First Gastouderbureau bemiddelt voor ouders die op zoek zijn naar een gastouder in Friesland, en voor ouders die een gastouder aan huis zoeken. 

Jaap (7 jaar) gaat na schooltijd drie dagen per week naar een gastouder. De gastouder is in de zomervakantie drie weken niet beschikbaar in verband met haar vakantie. In die periode kan Jaap bij de buitenschoolse opvang worden opgevangen.

De moeder van Saar (3 jaar) werkt in de zorg. Haar dienst begint ’s ochtends om 07:00 uur. Saar kan vanaf 06:30 uur bij de gastouder terecht. Saar gaat ook naar de peuteropvang. De gastouder brengt Saar om 08:30 uur naar de peuteropvang en haalt haar om 12:00 uur weer op om vervolgens verder te spelen bij de gastouder thuis.

Reguliere gastouderopvang

Bij deze vorm biedt de gastouder opvang aan in haar eigen huis.
De gastouder combineert vaak het gastouderschap met de zorg van de eigen kinderen. De gastouder bepaalt zelf welke dagen en tijden zij beschikbaar is om opvang aan te bieden. Dit kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend zijn.

Gastouder aan huis

Bij deze vorm biedt de gastouder opvang aan in het huis van de ouder.
Het grootste voordeel van deze opvangsoort is dat uw kind in zijn eigen vertrouwde omgeving wordt opgevangen. Voor u, als ouder, geeft dit veel rust, omdat u het kind niet hoeft te brengen en te halen.

Indien een gastouder opvang biedt in het huis van de ouder gelden er extra regels in verband met de regeling “dienstverlening aan huis”:

  • een gastouder mag maximaal 3 dagen per week opvang aanbieden in het huis van de ouder
  • het uurloon van de gastouder bedraagt minimaal het wettelijk minimumloon (inclusief 8% vakantiegeld)
  • de gastouder heeft recht op (doorbetaalde) vakantie
  • de gastouder heeft recht op loondoorbetaling bij ziekte